Solution in certification

ATS akreditacije za ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Kompanija Certop CO d.o.o. za sertifikacione usluge Kanjiža je dobila akreditacije od strane domaćeg AkreditacionoTela Srbije na osnovu standarda SRPS ISO/IEC 17021:2011 za sertifikaciju sledećih menadžment sistema:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007