Solution in certification

„Predstavljanje međunarodnih standarda menedžmenta rizikom (ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009) i metoda analize rizika po zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)“

Obaveštenje

 

Želimo da Vas obavestimo da smo počeli sa organizovanjem obuka za Vas u cilju prenošenja novih znanja koja bi Vam bila značajna i od pomoći pri održavanju sistema menadžmenta, kod izmena standarda i kao menadžerske alatke. Teme biramo i biraćemo ubuduće uz konsultacije sa Vama i u skladu sa Vašim potrebama.

Posedujemo kompetentne predavače koji znaju da prenesu znanje na adekvatan i savremen način Vašim zaposlenima, a cene obuka biće formirane radi pokrivanja osnovnih troškova istih.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete obuci koju će održati naš predavač dr Kiči Andraš u Novom Sadu 31. maja 2016. godine na temu „Predstavljanje međunarodnih standarda menedžmenta rizikom (ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009) i metoda analize rizika po zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)“.

Cena obuke iznosi 4.000 RSD bez PDV-a.

Ukoliko dolazi više ljudi iz jedne organizacije, drugi zaposleni imaće popust od 25%, troje i više učesnika popust od 50%, a ukoliko povedete Vaše saradnike koji nisu klijenti CERTOP-a i oni će imati popust od 50% za svakog zaposlenog. Nakon završenog programa obuke učesnik dobija uverenje o pohađanju istog.

Za detaljan program obuke sa satnicom kliknite OVDE.

Prijavu za obuku možete preuzeti OVDE. Popunjeni prijavni list pošaljite na adresu certop@rs.certop.com, do 30.05.2016.