Solution in certification

„Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015: Šta je drugačije, a šta novo sa aspekta primene i provere“

Poštovani klijenti i saradnici,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete obuci koju će održati naš predavač Slobodan Rašeta u Subotici 9. i 10. juna 2016. godine na temu Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015: Šta je drugačije, a šta novo sa aspekta primene i provere.

Cena obuke za oba dana iznosi 7.000 RSD bez PDV-a.

Ukoliko dolazi više ljudi iz jedne organizacije, drugi zaposleni imaće popust od 25%, troje i više učesnika popust od 50%, a ukoliko povedete Vaše saradnike koji nisu klijenti CERTOP-a i oni će imati popust od 50% za svakog zaposlenog. Nakon završenog programa obuke učesnik dobija uverenje o pohađanju istog.

Program obuke sa satnicom možete preuzeti OVDE, a Prijavni list OVDE.

Popunjeni prijavni list pošaljite na adresu certop@rs.certop.com, najkasnije do 8. juna 2016. godine.