Solution in certification

Obaveštenje zbog COVID-19

 
Poštovani Partneri!
Obaveštavamo Vas da naša organizacija i pri ovom varednom stanju nastavlja sa radom, vodeći računa da zaštiti svoje zaposlene, saradnike i sačuva sertifikovani status svojih klijenata. 
Naši sadašnji i budući partneri moći će doći do naših zaposlenih u okviru uobičajenog radnog vremena, putem poznatih kontakata, elektronske i telefonske komunikacije, koji su dostupni na našoj veb stranici.
Naši zaposleni kao i proveravači rade od kuće da bi obezbedili kontinuitet svojih aktivnosti. Do isteka vanredne situacije provere ćemo sprovesti metodom provere na daljini, koristeći odobrene informacione komunikacione tehnologije.
Zahvaljujemo na saradnji!