Solution in certification

Objavljen je novi standard Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Pažnja!

Promena standarda OHSAS! 12. marta je objavljen međunarodni standard ISO 45001:2018- Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, koji predstavlja novu generaciju standarda BS OHSAS 18001:2007 .

Skrećemo Vam pažnju da, u skladu sa obavezujućim dokumentima IAF i ISO/CASCO, važenje sertifikata „starog“ BS OHSAS 18001:2007 , izdato za vreme trogodišnjeg prelaznog perioda, važi najduže do kraja tranzicionog perioda, odnosno 11.03.2021. godine.

Tokom tranzicionog perioda, ukoliko se uspešno pređe na nove zahteve standarda ISO 45001:2018, važenje sertifikata se produžava na 3 godine minus 1 dan od datuma izdavanja, čime se važenje sertifikata ne umanjuje.