Solution in certification

OBJAVLJENO JE NOVO IZDANJE STANDARDA SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE

U junu 2018. godine je objavljen međunarodni standard ISO 22000:2018, koji predstavlja revidiranu verziju standarda ISO 22000:2005 (SRPS EN ISO 22000:2007) Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane.

Skrećemo Vam pažnju, u skladu sa obavezujućim dokumentima IAF važenje sertifikata „starog“ ISO 22000:2005 izdato za vreme trogodišnjeg prelaznog perioda važi najduže do kraja tranzicionog perioda, odnosno do 18.06.2021. godine.

Ukoliko se tokom tranzicionog perioda uspešno pređe na nove zahteve ISO 22000:2018, važenje sertifikata se produžuje na 3 godine minus 1 dan od datuma izdavanja i tako se važenje sertifikata ne umanjuje.

Izdavanje sertifikata po prelasku na nove zahteve standarda izdajemo bez nadoknade.