Solution in certification

OBJAVLJENO JE NOVO IZDANJE STANDARDA SISTEMI MENADŽMENTA ENERGIJOM

U avgustu 2018. godine je objavljen međunarodni standard ISO 50001:2018, koji predstavlja revidiranu verziju standarda ISO 50001:2011 (SRPS EN ISO 50001:2012) Sistemi menadžmenta energijom.

Skrećemo Vam pažnju, u skladu sa obavezujućim dokumentima IAF važenje sertifikata „starog“ ISO 50001:2011 izdato za vreme trogodišnjeg prelaznog perioda važi najduže do kraja tranzicionog perioda, odnosno do 20.08.2021. godine.

Ukoliko se tokom tranzicionog perioda uspešno pređe na nove zahteve ISO 50001:2018, važenje sertifikata se produžuje na 3 godine minus 1 dan od datuma izdavanja i tako se važenje sertifikata ne umanjuje.

Izdavanje sertifikata po prelasku na nove zahteve standarda izdajemo bez nadoknade.