Solution in certification

PROVERA SISTEMA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE U “ELEKTROSRBIJA KRALJEVO”

U Kraljevu je 10. januara 2014. godine uspešno završena dvodnevna resertifikaciona provera sistema upravljanja zaštitom životne sredine u „Elektrosrbiji“ na osnovu međunarodnog standarda ISO 14001:2004. Resertifikaciju je obavio tim stručnih i dobro pripremljenih proveravača iz Certopa, koji su zajedno obišli upravu Društva i ogranke Kraljevo, Čačak i Jagodina. Provera je okončana bez uočenih neusaglašenosti koje bi trebalo evidentirati.

“Zaključili smo da je detaljno izrađeno vrednovanje usaglašenosti u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima. „Elektrosrbija“ je zreo i jak sistem, ali postoji mogućnost za njegovo dalje poboljšаnje. Imajući u vidu otvorenost i stručnost svih zaposlenih, nekoliko zapažanja i predloga za unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine će sigurno biti od koristi. Među njima je sugestija da se eliminišu uočene razlike u delotvornosti sistema od lokacije do lokacije. Predlažemo i izradu organizacione šeme u kojoj bi se jasno videla direktna povezanost i komunikacija imenovanih lica za EMS sa najvišim rukovodstvom”, poručio je između ostalog vodeći proveravač Zongor Gabor.