Solution in certification

SVEČANI SERTIFIKAT UNIVERZITETU U BEOGRADU, RUDARSKO – GEOLOŠKOM FAKULTETU

 

Na svečanosti povodom Dana fakulteta održanoj u martu 2015. godine, dobili smo priliku da uručimo svečani sertifikat Integrisanog menadžment sistema QMS, EMS i OHSAS dekanu Rudarsko – geološkog fakulteta, g-dinu Ivanu Obradoviću.

 

Beogradski Univerzitet je dokazao da su svi njegovi procesi usaglašeni sa najvišim svetskim standardima, a ovaj sertifikat je još jedan dokaz da zaposleni ove ustanove uz sve stručno znanje odgovorno i kvalitetno obavljaju svoje radne zadatke.