Solution in certification

Novosti

Saradnja sa Fakultetom Tehničkih nauka Novi Sad
Certop je ostvario saradnju sa Univerzitetom u Novom Sadu – Fakultet Tehničkih Nauka, departman za energetiku i procesnu tehniku, gde je održan i seminar na temu: TUMAČENJE ZAHTEVA STANDARDA ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
Dalje
SUSRET PROVERAVAČA CERTOPA
04. novembra 2016. godine Certop Srbija je održao još jedan Susret vodećih proveravača, proveravača–kandidata i tehničkih eksperata.
Dalje
Održana obuka ISO 9001:2015
9. i 10. juna 2016. godine održana je obuka na temu "Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015 : Šta je drugačije, a šta novo sa aspekta primene i provere"
Dalje
„Predstavljanje međunarodnih standarda menedžmenta rizikom (ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009) i metoda analize rizika po zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)“
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete obuci koju će održati naš predavač dr Kiči Andraš u Novom Sadu 31. maja 2016. godine na temu „Predstavljanje međunarodnih standarda menedžmenta rizikom (ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009) i metoda analize rizika po zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)“
Dalje