Solution in certification

ATS ocenjivanje

Dana 20.03.2017. god. nakon uspešno sprovedene 1. Nadzorne provere sertifikacionog tela Certop CO d.o.o. Kanjiža od strane kompetentnih stručnjaka Akreditacionog Tela Srbije, naša Kompanija je dobila Odluku ATS-a za:

-          Prelazak na novi standard ISO 17021-1:2015

-          Prelazak na nove standarde ISO 9001:2015 i 14001:2015,

-          Proširenje kodova.

Isprava o akreditaciji ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007