Solution in certification

IAF CertSearch - globalna baza podataka izdatih akreditovanih sertifikata

IAF CertSearch je globalna baza podataka izdatih akreditovanih sertifikata koju podržava IAF- International Accreditation Forum, a počela je sa radom 01. februara 2020. godine.

Njena uloga je čuvanje i pružanje autorizovane usluge validacije akreditovanih sertifikata izdatih širom sveta, sa ciljem da se obezbedi jedinstvena lokacija svih akreditovanih sertifikacija sistema menadžmenta, što će povećati efikasnost validacije i smanjiti zloupotrebu s obzirom da:

 • pojedine kompanije mogu da tvrde da su akreditovane i ako to nisu;
 • postoji puno lažnih sertifikata ili onih koji su istekli;
 • može biti teško razlikovati akreditovane i neakreditovane sertifikacije;
 • teško je potvrditi legitimne akreditovane sertifikacije.

Prvenstveno je namenjena onima koji traže proveru verodostojnosti akreditovanog sertifikata sistema menadžmenta koje izdaje sertifikaciono telo akreditovano od strane akreditacionog tela člana IAF-a, kako bi im olakšala taj proces i potvrdila njegovu ispravnost i kredibilitet, ili upozorila ako je sertifikacija suspendovana, povučena ili istekla.

Zahvaljujući ovoj bazi podataka bez ikakve sumnje može da se utvrdi da je sertifikacija ispravna, da je sertifikaciono telo zaista akreditovano i da je akreditaciono telo potpisnik IAF MLA sporazuma.

Glavna svrha nove platforme je da podrži integritet akreditovanih sertifikata sistema menadžmenta omogućavajući zainteresovanim stranama da provere status akreditovanih sertifikata.

IAF je razvio IAF CertSearch znak koji je povezan sa IAF CertSearch bazom podataka. One organizacije koje imaju aktivan akreditovani sertifikat u bazi podataka imaće mogućnost da na svoj vebsajt “nakače” IAF CertSearch znak. To je digitalna oznaka, sa umetnutim kodom koji omogućava korisniku da klikne na znak koji ih usmerava prema IAF CertSearch bazi podataka gde mogu da potvrde aktivne sertifikate koje poseduje organizacija. IAF CertSearch znak će se pojaviti na vebsajtu samo ako organizacija ima aktivan sertifikat. Ako se status sertifikata promeni i nije aktivan, znak će biti uklonjen sa vebsajta organizacije.

Koristi od IAF CertSearch baze podataka su sledeće:

 • veće globalno poverenje i poverenje u akreditovane sertifikacije,
 • pružanje globalnog rešenja za podršku globalnoj trgovini,
 • poboljšanje usaglašenosti i transparentnosti sertifikacija izdatih na osnovu MLA sporazuma,
 • smanjeno falsifikovanje,
 • povećana tačnost i efikasnost,
 • povećana verodostojnost akreditovane sertifikacije,
 • povećana tržišna prilika za sertifikovane kompanije,
 • smanjenje vremena i troškova za korisnike.