Solution in certification

NOVO IZDANJE STANDARDA ISO/IEC 27001:2022

25.10.2022. godine objavljena je nova, poboljšana verzija međunarodnog standarda ISO/IEC 27001:2022, koji zamenjuje standard ISO/IEC 27001:2013.

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) doneo je obavezujući dokument IAF MD 26 kojim su definisani zahtevi i krajnji rokovi za prelazak na ISO/IEC 27001:2022 sa ISO/IEC 27001:2013.

Novi standard nije u popunosti revidiran, sadrži samo ranije izdate ispravke, odnosno sadrži i druge manje izmene koje imaju za cilj prilagođavanje standardu ISO 9001 i strukturi drugih HLS sistema menadžmenta.

Za one organizacije koje već funkcionišu u skladu sa  ISO/IEC 27001, promene neće da imaju bitnog uticaja.

U poređenju sa starom verzijom, broj kontrola je nešto smanjen: Od 14 kategorija sa 114 kontrola su postale 4 kategorije sa 93 kontrole. Postoje 11 novih kontrola, 23 kontrole su ugrađene u postojeće, a 58 su ažurirane.

Četiri velike kategorije-kontrola:

  • Organizational controls (37)
  • People controls (8)
  • Physical controls (14)
  • Technological controls (34)

Aneks „A“ standarda navodi neophodne kontrole, a ciljevi, smernice i druge dodatne informacije koje se odnose na svaku meru su detaljno opisane u standardu ISO/IEC 27002:2022.

Međunarodno definisani rok za tranziciju na novu verziju standarda je 3 godine, od datuma objavljivanja standarda.

Nova sertifikacija (početna provera) se može izvršiti po „starom standardu” ISO/IEC 27001:2013 najkasnije u roku od jedne godine od objavljivanja novog standarda, odnosno do 31.10.2023. godine. Od 01.11.2023. godine sertifikacija se može vršiti samo za „novi“ standard ISO/IEC 27001:2022.

Klijenti koji su već sertifikovani prema ISO/IEC 27001:2013, tranziciju moraju da izvrše najkasnije do 31.10.2025. godine, u okviru nadzorne, resertifikacione ili vanredne provere.

U skladu sa tim, organizacije treba da planiraju svoju tranziciju prema gore navedenim informacijama.

Zvaničnu objavu o novoj verziji standarda možete pogledati na sledećim linkovima:

https://www.iso.org/contents/news/2022/10/new-iso-iec-27001.html

https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iso:proj:82875