Solution in certification

Novo obaveštenje IAF o roku prelaska na standarde ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

PAŽNJA!

 

Poštovani Partneri,

Obaveštavamo Vas da smo stigli do poslednje godine trogodišnje tranzicije na nove verzije ISO 9001 i ISO 14001.

Na osnovu nove odluke IAF od 15. marta 2018. god. sertifikaciona tela su dužna da sve početne, nadzorne i resertifikacijske provere sprovedu u skladu sa novim verzijama standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Razlog ove odluke jeste da organizacije koje poseduju sertifikat ne ostave za poslednji trenutak planiranje tranzicije i da do kraja prelaznog perioda ostane dovoljno vremena za postupanje sa nedostacima i neusaglašenostima.

Molimo Vas da imate u vidu gore navedeno prilikom planiranja provere Vaših sistema menadžmenta.

Originalno saopštenje IAF-a možete videti ovde.

 

 

S poštovanjem,

Direktor za sertifikaciju,

Tibor Horvat s.r.

 

U Kanjiži, 05.11.2017. god.