Solution in certification

Novosti

„Predstavljanje međunarodnih standarda menedžmenta rizikom (ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009) i metoda analize rizika po zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)“
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete obuci koju će održati naš predavač dr Kiči Andraš u Novom Sadu 31. maja 2016. godine na temu „Predstavljanje međunarodnih standarda menedžmenta rizikom (ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009) i metoda analize rizika po zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)“
Dalje
ENERGETSKA EFIKASNOST
Certop Srbija i lokalna samouprava Opštine Kanjiža organizovali su I Forum pod nazivom: "Energetska efikasnost u opštinama"
Dalje
Certopu dodeljena nagrada “REGIONALNI BIZNIS PARTNER 2013”
Nakon iscrpne analize poslovanja velikog broja kompanija i institucija, na osnovu dobijenih predloga naših poslovnih partnera i rezultata nezavisnih istraživanja tržišta, Međunarodna Komisija je donela konačnu odluku da ove godine nagradu REGIONALNI BIZNIS PARTNER 2013 dodeli kompaniji CERTOP INTERNATIONAL HOLDING KFT. kao jedinoj i najboljoj kompaniji iz Mađarske.
Dalje