Solution in certification

Novosti

ENERGETSKA EFIKASNOST
Certop Srbija i lokalna samouprava Opštine Kanjiža organizovali su I Forum pod nazivom: "Energetska efikasnost u opštinama"
Dalje
Certopu dodeljena nagrada “REGIONALNI BIZNIS PARTNER 2013”
Nakon iscrpne analize poslovanja velikog broja kompanija i institucija, na osnovu dobijenih predloga naših poslovnih partnera i rezultata nezavisnih istraživanja tržišta, Međunarodna Komisija je donela konačnu odluku da ove godine nagradu REGIONALNI BIZNIS PARTNER 2013 dodeli kompaniji CERTOP INTERNATIONAL HOLDING KFT. kao jedinoj i najboljoj kompaniji iz Mađarske.
Dalje