Solution in certification

Održana obuka ISO 31000:2009, ISO/IEC 31010:2009 I ISO 9001:2015

Certop je 31. maja 2016. godine u Novom Sadu održao obuku "Predstavljanje međunarodnih standarda menadžmenta rizikom (ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009) i metoda analize rizika po zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015)", koju je održao dr Kiči Andraš, naš renomirani predavač sa višegodišnjim iskustvom u obuci i izradi procena rizika i unapređenju kvaliteta

Na obuci su kroz teorijski i praktični deo ukratko predstavljeni standardi sistema menadžmenta rizikom ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009, kao i metode analize rizika, a kroz konkretne primere pokazano je da se primenom relativno jednostavnih alata može upravljati različitim rizicima sa kojima se organizacije susreću u svakodnevnom poslovanju i sve to uskladiti sa zahtevima standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015.