Solution in certification

Provera statusa sertifikata

Validnost akreditovanih sertifikata (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) možete proveriti klikom na crveni logo, zatim na plavi logo IAF Cert Search-a u gornjem levom uglu na našem sajtu, čime se otvara stranica na kojoj možete vršiti pretragu za željenu organizaciju ili popunjavanjem upitnika ispod na koji ćete dobiti odgovor putem maila.