Solution in certification

Pokrenut postupak akreditacije kod ATS-a

CERTOP je 24.03.2015. godine zvanično pokrenuo postupak akreditacije kod Akreditacionog tela Srbije za sledeće sisteme menadžmenta:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS),
  • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i
  • Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS).

Kompetentni tim ocenjivača je 03. i 04.11.2015. godine uspešno izvršio ocenjivanje na lokacijama našeg sertifikacionog tela. Prema planiranim aktivnostima dobijanje akreditacije i prvih kodova očekujemo u martu 2016. godine.

Akreditaciono telo Srbije preduzima proces da oceni telo za ocenjivanje usaglašenosti (sertifikaciono telo) na bazi određenih standarda i/ili drugih normativnih dokumenata za definisani obim akreditacijeOcenjivanje kompetentnosti sertifikacionog tela obuhvata utvrđivanje kompetentnosti za poslove koje sertifikaciono telo obavlja u celini, uključujući i kompetentnost osoblja, validnost metodologija za ocenjivanje usaglašenosti i validnost rezultata ocenjivanja usaglašenosti.

Nakon što je 2012. godine na globalnom nivou potpisalo multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja, kao i za oblast sertifikacije proizvoda, Akreditaciono telo Srbije je potpisalo IAF MLA sporazum i za oblast sertifikacije sistema menadžmenta što je potvrđeno rezolucijom broj 2014-16, koja je usvojena tokom godišnjeg skupa ILAC-a i IAF-a održanog u Vankuveru, Kanada, u periodu od 8. do 17. oktobra 2014. godine.