Solution in certification

PRELAZAK NA NOVO IZDANJE STANDARDA SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE

U junu 2018. godine je objavljen međunarodni standard ISO 22000:2018, koji predstavlja revidiranu verziju standarda ISO 22000:2005 (SRPS EN ISO 22000:2007) Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane.

Skrećemo Vam pažnju, zbog trenutne situacije izazvane pandemijom COVID-19, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je produžio prelazak na novu verziju standarda za 6 meseci, te u skladu sa obavezujućim dokumentima IAF važenje sertifikata „starog“ ISO 22000:2005 izdato za vreme trogodišnjeg prelaznog perioda, važi najduže do kraja tranzicionog perioda, odnosno do 31.12.2021. godine.

U cilju poštovanja međunarodno važećeg roka, radi uspešnog prelaska na novu verziju standarda ISO 22000:2018, provere koje se organizuju posle 31.12.2020. godine ćemo vršiti prema zahtevima ISO 22000:2018, a važenje sertifikata se produžuje na 3 godine minus 1 dan od datuma izdavanja sertifikata za standard ISO 22000:2005 i tako se važenje sertifikata ne umanjuje.

Izdavanje sertifikata po prelasku na nove zahteve standarda izdajemo bez nadoknade.