Solution in certification

PRELAZAK NA NOVI STANDARD SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU

12. marta 2018. godine je objavljen međunarodni standard ISO 45001:2018, koji predstavlja novu generaciju standarda BS OHSAS 18001:2007 Sistema Menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu.

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) doneo je Obavezujući  dokument MD 21:2018, koji sadrži zahteve za prelazak na ISO 45001:2018 sa OHSAS 18001:2007.

Skrećemo Vam pažnju, zbog trenutne situacije izazvane pandemijom COVID-19, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je produžio prelazak na novi standard za 6 meseci, te u skladu sa obavezujućim dokumentima IAF i ISO/CASCO važenje sertifikata BS OHSAS 18001:2007 izdato za vreme trogodišnjeg prelaznog perioda važi najduže do kraja tranzicionog perioda, odnosno do 11.09.2021. godine.

U cilju poštovanja međunarodno važećeg roka, radi uspešnog prelaska sa standarda BS OHSAS 18001:2007 na standard  ISO 45001:2018, provere koje se organizuju posle 11.09.2020. godine ćemo vršiti prema zahtevima ISO 45001:2018, a važenje sertifikata se produžuje na 3 godine minus 1 dan od datuma izdavanja sertifikata za standard BS OHSAS 18001:2007 i tako se važenje sertifikata ne umanjuje.

Izdavanje sertifikata po prelasku na nove zahteve standarda izdajemo bez nadoknade.