Solution in certification

Proveravanje usaglašenosti sa zahtevima i smernicama standarda ISO/IEC 27701 za menadžment informacijama o privatnosti (PIMS)

Stranica je u fazi izrade.