Solution in certification

Saradnja sa Fakultetom Tehničkih nauka Novi Sad

Certop Co d.o.o. Kanjiža je ostvario stručnu i dugoročnu saradnju sUniverzitetom u Novom Sadu – Fakultet Tehničkih Nauka, departman za energetiku i procesnu tehniku.

Kao prvi korak ove uspešne saradnje, u svečanoj sali Fakulteta Tehničkih Nauka, naš ekspert i vodeći proveravač g. Slobodan Rašeta je održao seminar na temu: TUMAČENJE ZAHTEVA STANDARDA ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Seminar je trajao dva dana uz prisustvo profesora, studenata i naših poslovnih partnera.