Solution in certification

Seminar "Kako da postanemo uspešniji?"

Certop CO d.o.o. Kanjiža je počela sa organizovanjem serije seminara/treninga u saradnji sa privrednim komorama i opštinama iz regiona za naše privrednike u Vojvodini i Srbiji kako bismo doprineli strategiji naše Vlade RS za bolje sutra sa temom „Kako da budemo uspešniji?”, time dali privrednicima i menadžmentu u organizacijama i institucijama korisne, realno ostvarive metode i savete kao dodatni doprinos i vrednost  za poboljšanje rada i poslovanja kompanija.

Cilj nam je da našim klijentima, kao i svim organizacijama i institucijama koje ukazuju poverenje Certopu pružamo usluge visokog kvaliteta, a naši stručnjaci i eksperti direktno potpomažu koristeći savete i svetski priznate metode da Vaš poslovni rezultat, korak po korak, bude što bolji, a proces integracije na međunarodno tržište bude što uspešnije onima koji žele da rade sa Evropom i Svetom.

Neke od tema, koje će biti obrađene na seminarima/treninzima su:

1.     Rizici i problemi u poslovanju,

2.     Veštine prodaje,

3.     10 najvažnijih korporativnih pravila,

4.     Kvalitet je naše pravo,

5.     Upravljanje stresom i vremenom,

6.     Poboljšanje procesa u poslovanju,

7.     Rad sa teškim ljudima,

8.     Održivo korporativno poslovanje,

9.     10% više profita može stvoriti prosperitet i bolji život,

10.  Odgovornost i kontrola,

11.  Kako da naplatimo naša potraživanja a da ne izgubimo klijenta,

12.  Lideri i efektivnost upravljanja organizacijama,

13.  Poslovna komunikacija

Prvi Seminar je održan u Kanjiži dana 18. maja 2017. god. u Banji Kanjiža, u objektu „AQUAMARIN“.

Na prvom Seminaru bilo je prisutno više od 100 rukovodioca. Veliko interesovanje od strane pozvanih organizacija, kao i svestrana medijska podrška i podrška Opštinskog rukovodstva ukazuje da smo na dobrom putu i da Certop u okviru svojih mogućnosti i u duhu svoje misije, kao društvena odgovorna Kompanija, želi da pomogne privrednicima u Srbiji.