Solution in certification

Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) na osnovu standarda ISO 45001

Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) na osnovu standarda ISO 45001

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu je međunarodni standard čiji je primarni cilj da obezbedi zdravo i bezbedno radno okruženje za zaposlene i druge zainteresovane strane, što se uspešno postiže kroz kontrolisanje faktora koji mogu dovesti do bolesti, povreda i u ekstremnim slučajevima smrti, ublažavajući negativne efekte na fizičko, mentalno i kognitivno stanje osobe.

Primenljiv je na sva preduzeća, bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode / usluge koje organizacija pruža, primjenjuje se na rizike OH&S pod kontrolom organizacije, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kom organizacija deluje i potrebe i očekivanja svojih radnika i drugih zainteresiranih strana. Sve dok organizacija ima ljude koji rade u njeno ime, ili koji mogu biti pogođeni njenim aktivnostima, onda će sistematski pristup upravljanju zdravljem i sigurnošću doneti korist.

Svrha standarda ISO 45001 ili OH&S je da obezbedi organizaciji visok nivo razumevanja važnih problema koji mogu da utiču na nju pozitivno ili negativno i kako ona upravlja svojim odgovornostima po pitanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu prema svojim zaposlenima.

Sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu predstavlja osnovni deo strategije organizacije za upravljanje rizikom, a kroz primenu organizacija štiti svoju radnu snagu i druge koji su pod njenom kontrolom, poštuje zakone i propise, kontinuirano poboljšava svoje performanse i konstantno unapređuje zadovoljstva klijenata.

Međunarodno priznat sertifikat predstavlja garanciju da funkcionisanje organzacije i rezultati rada odgovaraju domaćim i međunarodnim očekivanjima.