Solution in certification

Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) na osnovu standarda ISO 9001

Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) na osnovu standarda ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Primenljiv je na sva preduzeća, bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode / usluge koje organizacija pruža.

Svrha Sistema menadžmenta kvalitetom ili ISO 9001 su efikasnost i funkcionalnost što organizaciji omogućava dosledno obavljanje proizvodnje i pružanje usluga, u skladu sa potrebama potrošača i zakonskim zahtevima.

Postavljeni ciljevi, kao što su transparentnost, stabilnost sistema i sertifikacija procesa, podjednako garantuju kvalitet proizvoda/ usluga, kao i poverenje klijenata, što vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Sistem zasnovan na upravljanju usmerava organizaciju ka ispunjenu zahteva klijenata u vezi sa kvalitetom, funkcionisanju organizacije prema zakonu i propisima, kontinuiranom poboljšanju performansi i konstantnom unapređenju zadovoljstva klijenata.

Međunarodno priznat sertifikat predstavlja garanciju da funkcionisanje organzacije i rezultati rada odgovaraju domaćim i međunarodnim očekivanjima.