Solution in certification

Sertifikacija sistema upravljanja bezbednošću hrane na osnovu standarda ISO 22000

Sertifikacija sistema upravljanja bezbednošću hrane na osnovu standarda ISO 22000

ISO 22000 ili Food Safety management systems je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane. Reguliše zahteve upravljanja bezbednošću hrane i povećava zadovoljstvo kupaca smanjenjem opasnosti u vezi sa bezbednošću hrane.

Namenjen je svim organizacijama koje učestvuju u prehrambenom lancu, koje proizvode, prerađuju ili isporučuju hranu, primenjuje se na bilo koji proizvod / uslugu koja je u kontaktu sa snabdevanjem hrane.

Učinjen je korak napred u odnosu na HACCP sistem, koji je teško primenljiv na velike prehrambene lance, što je rezultiralo stvaranju novog standarda ISO 22000, koji je doprineo uspešnijem funkcionisanju, manjim troškovima, poboljšanju kvaliteta proizvoda, jačanju zaštite i poverenja potrošača.

Međunarodni sertifikat je oličenje efikasnosti u svakodnevnom radu, dokaz da proizvod konstantno ispunjava zahteve standarda i vodi ka sklapanju novih poslovnih aranžmana. Jedna nezavisna organizacija se izjašnjava o usklađenosti proizvoda sa međunarodnim standardima i zakonskim propisima.