Solution in certification

SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOSTI HRANE- HACCP/ ISO 22000/BRS/IFC I OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE

CERTOP CO d.o.o. BEOGRAD

organizuje seminar

“SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOSTI HRANE-

HACCP/ ISO 22000/BRS/IFC

I OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE”

23. april 2013. godine, sa početkom u 09,00 časova

Mesto: Bilećka 57. (Hotel “N”), 11010 Voždovac

Predavač-ekspert: Gosp. Bratislav Vukotić

CILJ SEMINARA je upoznavanje učesnika sa:

  • Zahtevima standarda ISO 22000,
  • Sistemima proizvodnje bezbedne hrane,
  • Preventivama u obezbeđenju bezbedne hrane,Interna provera – pojam i smisao,
  • Korektivne i preventivne mere,
  • Praktična vežba.

CILJNA GRUPA su mala i srednja preduzeća – lica zadužena za održavanje sistema za bezbednost hrane:

PROGRAM SEMINARA:

08,30-09,00      Registracija učesnika

09,00-09,15      Uvodna reč, Gosp. Zoran Opačić, direktor CERTOP CO doo Kanjiža

09,15-09,30      Način rada na seminaru – Gosp. Bratislav Vukotić

09,30-09,45      Zakonski zahtevi

09,45-10,15      Sistemi proizvodnje bezbedne hrane

10,15-10,30      HACCP / ISO 22000:2005

10,30-11,00      Pauza

11,00-11,15      Interna provera: pojam i smisao

11,15-11,30      Interni proveravači

11,30-11,45      Organizovanje interne provere

11,45-12,15      Izvođenje interne provere

12,15-12,30      Rezultati nadzora

12,30-12,45      Korektivne i preventivne mere

12,45-13,00      Pauza

13,00-13,30      Praktična vežba

13,30-14,00      Rezultati testa i dela diploma

Seminar se održava uz plaćanje kotizacije:

  • Pojedinci 7.500,00 dinara( bez PDV ) po učesniku,
  • Za drugog učesnika iz iste firme se daje popust od 50% na kotizaciju.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun CERTOP CO d.o.o. Kanjiža, pre datuma održavanja seminara. Informaciju o broju žiro-računa dobijate po podnošenju prijavnog lista za pohađanje seminara i nakon konsultacije sa kontakt osobom – Dijana Štebih, dijana.stebih@rs.certop.com, 069/710-915.

Molimo Vas da prijavni list za pohađanje seminara, koji se nalazi u prilogu poziva, dostavite najkasnije do 22. Aprila 2013. godine, sa imenima lica koja će isti pohađati. Takođe, radi verifikacije uplate kotizacije, molimo Vas da se na dan seminara prikažu potvrde o izvršenoj uplati.

Prijavni list za pohađanje seminara možete dostaviti putem e-maila na dijana.stebih@rs.certop.com.