Solution in certification

Usluge

Dokaz primene dobre proizvođačke prakse GMP
Dobra proizvođačka praksa (GMP) obezbeđuje kvalitet koji omogućava da se proizvodi dosledno proizvode i kontrolišu u skladu sa standardima kvaliteta odgovarajućim za njihovu nameravanu upotrebu.
Dalje