Solution in certification

Žalbe

Ukoliko želite da podnesete žalbu protiv Certop Co d.o.o. Kanjiža, potrebno je uložiti bez odlaganja, u pisanoj formi, Generalnom Direktoru. Ukoliko se odnosi na Generalnog Direktora, žalbu je potrebno adresirati Direktoru Certop Co d.o.o. Kanjiža.

O prijemu Vaše žalbe dobićete potvrdu. Nakon toga, žalba će se razmotriti i ispitati nepristrasno, i u slučaju zadovoljavajućeg ishoda, istraga će se okončati. Nakon okončanja istrage, podnosilac žalbe će dobiti obaveštenje o uspešno završenoj istrazi.

Žalbe koje pristignu u Certop Co d.o.o. Kanjiža u pisanoj ili usmenoj formi, posle uvođenja u delovodni protokol rešavaju se u roku od 60 dana. Podnosilac žalbe u najkraćem roku dobija potvrdu da je istraga pokrenuta, nakon toga i potvrdu o rezultatima istrage i okončanju iste.

Proces istrage obaviće se shodno sistemu menadžmenta kvalitetom CERTOP-a, a shodno tome svaki dokument i informacija podleže zaštiti poslovne tajne.

Prilikom svakog podnošenja žalbe, ukoliko se odnosi na sertifikacionu organizaciju, obavlja se revizija rezultata svake ranije obavljene provere, kako bi se utvrdili rezultati.

Detaljnu istragu podnošenja žalbe, donošenje odluke na osnovu objektivnih dokaza istrage i obaveštenje podnosiocu žalbe vršiće lice/lica koja nisu bila povezana, niti su u trenutku podnšenja žalbe i donošenja odluke bili upoznati sa događajem koji je predmet istrage.

Po okončanju istrage, podnosilac žalbe dobija pismeno obaveštenje o ishodu istrage, nakon čega se  sastavlja ugovor u pisanoj formi da li će zainteresovane strane predmet žalbe objaviti u javnosti, ukoliko to žele – odrediće formu i obim.  Objavljivanje predmeta žalbe u javnost treba obaviti u roku od 30 dana od završetka istrage.